H4 Lease
H4 Lease

Wat gebeurt er met mijn bijtelling na 60 maanden?

Veel leaserijders hebben vanaf 2012 kunnen genieten van gunstige bijtellingen op auto’s met een lage CO2 uitstoot. De auto’s met een lage bijtelling waren niet aan te slepen en dealers draaiden overuren om te zorgen dat de leaserijder toch nog op tijd in zijn (lease)auto kon stappen met die gunstige bijtelling. Maar op deze gunstige bijtelling zit wel een houdbaarheidsdatum van 60 maanden. En zo langzamerhand komt er voor veel leaserijders een eind aan deze 60 maanden. Wat gebeurt er dan met jouw bijtelling?

 

Eerste tenaamstelling van de (lease)auto

Belangrijk is om eerst te kijken naar de datum van de eerste tenaamstelling van de auto. Voor alle auto’s met een eerste tenaamstelling voor januari 2017 geldt er een algemeen bijtellingspercentage van 25%. Indien een auto een eerste tenaamstelling heeft van 01 januari 2017 of later, geldt een algemeen bijtellingspercentage van 22%. Een bijtellingspercentage geldt vanaf de eerste tenaamstelling en bij een wijziging van bestuurder of eigenaar zal er geen verandering plaatsvinden.

 

Co2 uitstoot

Het tweede belangrijke punt waar naar  gekeken moet worden is de CO2 uitstoot. De bepaling van de hoogte van de bijtelling wordt daaraan gekoppeld. Tot en met 2016 waren hierin verschillende verlagingen. Er waren daarom ook veel verschillende bijtellingspercentage zoals 7%, 14% of 15% etc. Per 01 januari 2017 is dit wel vereenvoudigd. Vanaf dat moment is er een algemeen bijtellingspercentage van 22% en alleen een auto met een uitstoot van 0 gram CO2 krijgt nog een verlaging van 18%. Daarom zijn alleen elektrische- en waterstofauto’s een uitzondering geworden en hebben deze auto’s een bijtellingspercentage van 4%.

Per 01 januari 2019 zal er echter wel een wijziging plaatsvinden in de verlaging voor de auto’s met een uitstoot van 0 gram CO2. Alleen over de eerste € 50.000,00 van de fiscale waarde van de auto, zal er een verlaging worden gegeven van 18%. Over het meerdere zal het algemene bijtellingspercentage van 22% worden berekend. De enige uitzondering hierop zijn auto’s die rijden op waterstof. Die houden de verlaging naar 4% bijtelling over de volledige fiscale waarde.

 

Na 60 maanden

Wanneer de 60 maanden termijn is verlopen, zal het bijtellingspercentage opnieuw worden beoordeeld. Er wordt gekeken wat de regels zijn, die op dat moment geldend zijn. Mocht de (lease)auto in aanmerking komen voor een verlaging, dan moet deze verlaging worden berekend over het algemene bijtellingspercentage welke geldend was op de dag van de eerste tenaamstelling. Het nieuwe bijtellingspercentage geldt voor de resterende maanden van het kalenderjaar en zal daarna opnieuw jaarlijks worden beoordeeld.  Wij zullen het per periode uitwerken.

 

Eerste tenaamstelling tussen 01.01.2012 en 01.01.2014

Het algemeen bijtellingspercentage voor de auto’s in deze periode is 25%.

Als het gaat om auto met een uitstoot van 0 gram CO2 heb je recht op een verlaging van 25%. Derhalve hebben deze auto’s 0% bijtelling. Na de 60 maanden heb je nog steeds recht op een verlaging over het algemeen bijtellingspercentage. De verlaging  is 18% en dit wordt berekend over het algemeen bijtellingspercentage.

Als voorbeeld; Jouw Tesla Model S heeft een eerste tenaamstelling van 01 oktober 2013. Derhalve kan jij tot 01 oktober 2018 genieten van de 0% bijtelling. Vanaf 01 oktober 2018 t/m 31 december 2018 heb jij recht op een verlaging van 18% over het algemeen bijtellingspercentage. Dit houdt in dat jij 7% bijtelling betaald over de volledige fiscale waarde. Vanaf 01 januari 2019 wordt de bijtelling weer bepaald over de dan geldende regels. Dit houdt in dat de verlaging van 18% alleen over de eerste  € 50.000,00 van de fiscale waarde wordt gegeven. Jij betaalt dus 7% over de eerste € 50.000,00 en 25% over het meerdere. De enige uitzondering hierop zijn auto’s die rijden op waterstof. Daar betaal je 7% bijtelling over de volledige fiscale waarde.

Bij auto’s met een uitstoot hoger dan 0 en maximaal 50 gram CO2, werd er ook 25% verlaging gegeven over het algemeen bijtellingspercentage. Derhalve hebben deze auto’s ook 0% bijtelling. Voor deze auto’s wordt na de 60 maanden periode geen verlaging meer gegeven.

Als voorbeeld: Jouw Opel Ampera heeft een eerste tenaamstelling van 01 oktober 2013. Derhalve kan jij tot 01 oktober 2018 genieten van de 0% bijtelling. Vanaf 01 oktober 2018 heb jij geen recht meer op een verlaging en zal het nieuwe bijtellingspercentage 25%. 

Bij auto’s met een hogere uitstoot van hoger dan 50 gram CO2 ,was er op basis van uitstootgrenzen soms recht op een verlaging over het algemeen bijtellingspercentage van 25%. Deze verlagingen komen allemaal te vervallen en derhalve is er geen recht meer op een verlaging over het algemeen bijtellingspercentage van 25%.

Als voorbeeld: Jouw Ford Fiesta heeft een eerste tenaamstelling 01 oktober 2013. Derhalve kan jij genieten van 14% bijtelling tot 01 oktober 2013. Vanaf 01 oktober 2018 heb jij geen recht meer op een verlaging over het algemeen bijtellingspercentage van 25%. Derhalve betaal jij vanaf 01 oktober 2018 25% bijtelling voor de Ford Fiesta. 

 

Eerste tenaamstelling tussen 01.01.2014 tot 01.01.2016

Het algemeen bijtellingspercentage voor de auto’s in deze periode is 25%.

Als het gaat om auto een uitstoot van 0 gram CO2, werd er een verlaging gegeven van 21%. Derhalve hebben deze auto’s een bijtellingspercentage van 4%. Na de 60 maanden heb je nog steeds recht op een verlaging over het algemeen bijtellingspercentage. De verlaging  per 01 januari 2019 elektrische auto’s is 18% over de eerste € 50.000,00 van de fiscale waarde. Over het meerdere zal geen verlaging mee worden gegeven.

Als voorbeeld; Jouw Tesla Model S heeft een eerste tenaamstelling van 01 oktober 2014. Derhalve kan jij tot 01 oktober 2019 genieten van de 4% bijtelling.  Vanaf 01 oktober 2019 wordt de bijtelling weer bepaalt over de dan geldende regels. Dit houdt in dat de verlaging van 18% alleen over de eerste € 50.000,00 van de fiscale waarde wordt gegeven. Jij betaalt dus 7% over de eerste € 50.000,00 en 25% over het meerdere. De enige uitzondering hierop zijn auto’s die rijden op waterstof. Daar betaal heb je nog steeds recht op 7% over de volledige fiscale waarde.

Bij auto’s met een uitstoot hoger dan 0 en maximaal 50 gram CO2, werd er  18% verlaging gegeven over het algemeen bijtellingspercentage. Derhalve hebben deze auto’s  7% bijtelling. Voor deze auto’s wordt na de 60 maanden periode geen verlaging meer gegeven.

Als voorbeeld: Jouw Opel Ampera heeft een eerste tenaamstelling van 01 oktober 2014. Derhalve kan jij tot 01 oktober 2019 genieten van de 7% bijtelling. Vanaf 01 oktober 2019 heb jij geen recht meer op een verlaging en zal het nieuwe bijtellingspercentage 25%. 

Bij auto’s met een hogere uitstoot van hoger dan 50 gram CO2 was er op basis van de uitstootgrenzen  soms recht op een verlaging over het algemeen bijtellingspercentage van 25%. Deze verlagingen komen allemaal te vervallen en derhalve is er geen recht meer op een verlaging over het algemeen bijtellingspercentage van 25%.

Als voorbeeld: Jouw Ford Fiesta heeft een eerste tenaamstelling 01 oktober 2014. Derhalve kan jij genieten van 14% bijtelling tot 01 oktober 2019. Vanaf 01 oktober 2019 heb jij geen recht meer op een verlaging over het algemeen bijtellingspercentage van 25%. Derhalve betaal jij vanaf 01 oktober 2018 25% bijtelling voor de Ford Fiesta. 

 

Eerste tenaamstelling tussen 01.01.2016 tot 01.01.2017

Het algemeen bijtellingspercentage voor de auto’s in deze periode is 25%

Als het gaat om auto een uitstoot van 0 gram CO2, werd er een verlaging gegeven van 21%. Derhalve hebben deze auto’s een bijtellingspercentage van 4%. Na de 60 maanden heb je nog steeds recht op een verlaging over het algemeen bijtellingspercentage. De verlaging  per 01 januari 2019 elektrische auto’s is 18% over de eerste € 50.000,00 van de fiscale waarde. Over het meerdere zal geen verlaging mee worden gegeven.

Als voorbeeld; Jouw Tesla Model S heeft een eerste tenaamstelling van 01 oktober 2016. Derhalve kan jij tot 01 oktober 2021 genieten van de 4% bijtelling.  Op basis bijtelling wordt berekend op basis van de nu bekende regelgeving. .Dit houdt in dat er geen verlaging meer wordt gegeven en jij 25% bijtelling betaald vanaf 01 oktober 2021. 

Bij auto’s met een uitstoot hoger dan 0 en maximaal 50 gram CO2, werd er  10% verlaging gegeven over het algemeen bijtellingspercentage. Derhalve hebben deze auto’s  15% bijtelling. Voor deze auto’s wordt na de 60 maanden periode geen verlaging meer gegeven.

Als voorbeeld: Jouw Opel Ampera heeft een eerste tenaamstelling van 01 oktober 2016. Derhalve kan jij tot 01 oktober 2021 genieten van de 15% bijtelling. Vanaf 01 oktober 2021 heb jij geen recht meer op een verlaging en zal het nieuwe bijtellingspercentage 25% zijn. 

Bij auto’s met een hogere uitstoot van hoger dan 50 gram CO2,was er op basis van uitstootgrenzen  soms recht op een verlaging over het algemeen bijtellingspercentage van 25%. Deze verlagingen komen allemaal te vervallen en derhalve is er geen recht meer op een verlaging over het algemeen bijtellingspercentage van 25%.

Als voorbeeld: Jouw Ford Fiesta heeft een eerste tenaamstelling 01 oktober 2016. Derhalve kan jij genieten van 21% bijtelling tot 01 oktober 2021. Vanaf 01 oktober 2021 heb jij geen recht meer op een verlaging over het algemeen bijtellingspercentage van 25%. Derhalve betaal jij vanaf 01 oktober 2021 25% bijtelling voor de Ford Fiesta. 

 

Eerste tenaamstelling vanaf 01.01.2017

Het algemeen bijtellingspercentage voor de auto’s in deze periode is 22%.

Als het gaat om auto een uitstoot van 0 gram CO2, dan heb je op dit moment recht op een verlaging van 18% over het algemeen bijtellingspercentage. Derhalve betaal je 4% bijtelling over de volledige fiscale waarde.

 Als voorbeeld; Jouw Tesla Model S heeft een eerste tenaamstelling van 01 oktober 2017. Derhalve kan jij tot 01 oktober 2022 genieten van de 4% bijtelling.  De nieuwe bijtelling wordt berekend op basis van de nu bekende regelgeving. Dit houdt in dat per 01 oktober 2022 geen verlaging zal worden gegeven over het algemeen bijtellingspercentage.Derhalve betaal je 22% bijtelling over de volledige fiscale waarde. 

Bij auto’s met een uitstoot hoger dan 0 en maximaal 50 gram CO2, wordt er geen verlaging gegeven over het algemeen bijtellingspercentage. Derhalve hebben deze auto’s  22% bijtelling. Voor deze auto’s wordt na de 60 maanden periode ook geen verlaging meer gegeven.

Als voorbeeld: Jouw Opel Ampera heeft een eerste tenaamstelling van 01 oktober 2017. Derhalve betaal jij 22% bijtelling op dit moment. Op 01 oktober 2022 verloopt de 60 maanden termijn en op basis van de huidige regelgeving zal er geen verlaging worden gegeven over het algemeen bijtellingspercentage. 

Bij auto’s met een hogere uitstoot van hoger dan 50 gram CO2 wordt er geen verlaging gegeven over het algemeen bijtellingspercentage. Derhalve hebben deze auto’s  22% bijtelling. Voor deze auto’s wordt na de 60 maanden periode ook geen verlaging meer gegeven.

Als voorbeeld: Jouw Ford Fiesta heeft een eerste tenaamstelling 01 oktober 2017. Derhalve betaal jij 22% bijtelling op dit moment. Op 01 oktober 2022 verloopt de 60 maanden termijn en op basis van de huidige regelgeving zal er geen verlaging worden gegeven over het algemeen bijtellingspercentage. 

 

Bijtelling vanaf 2021

De bijtellingsregeling kunnen door de overheid op ieder moment worden aangepast. Op dit moment is de regelgeving zo ingericht dat per 01. januari 2021 er geen verlaging wordt gegeven op het algemeen bijtellingspercentage. Dat houdt in dat iedere auto een bijtelling zal hebben van 22%. Ook volledige elektrische auto’s en waterstofauto’s zullen geen verlaging krijgen op dit moment.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *