Vervangend vervoer

Ook bij reparatie of herstel altijd mobiel

Bent u uw auto even kwijt vanwege reparatie of schadeherstel? Dan kunt u gebruik maken van een vervangende auto. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn, dit is afhankelijk van de inhoud van het leasecontract. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw wagenparkbeheerder.

Vervangende auto

Bij het maken van een afspraak bij een merkdealer of schadehersteller kunt u aangeven dat u graag gebruik maakt van een vervangende auto. De merkdealer of schadehersteller zal hierover contact opnemen met H4 Lease. Maakt vervangend vervoer geen deel uit van het leasecontract, dan zullen wij de kosten doorbereken aan u(w werkgever). Overleg voor maken van een afspraak daarom eerst even met uw wagenparkbeheerder. Ook eventuele kosten voor het niet tijdig inleveren van een vervangende auto worden doorbelast aan u(w werkgever). Houd er bovendien rekening mee dat brandstofkosten altijd voor eigen rekening zijn. Om extra kosten te voorkomen, raden wij u daarom aan om de vervangende auto afgetankt weer in te leveren.

Vervangende auto in het buitenland

Mocht u met uw auto naar het buitenland gaan dan is het verstandig om te weten of vervangend vervoer buitenland is meegenomen in uw leasecontract. Zijn de reparatie- of herstelwerkzaamheden niet direct uitvoerbaar, dan kunt u gebruik maken van een vervangende auto. Is vervangend vervoer buitenland niet opgenomen in uw leasecontract? Dan worden de kosten aan u(w werkgever)doorbelast wanneer wij deze niet kunnen verhalen. U kunt dit ondervangen door een ANWB buitenlandservice af te sluiten of dit op te nemen in uw reisverzekering.