Veel gestelde vragen

Heeft u vragen? Hieronder volgt een overzicht van veel gestelde vragen en alle informatie die u nodig heeft om veilig én prettig te kunnen rijden in uw lease-auto. Klik op een van onderstaande onderwerpen en lees de meest gestelde vragen van andere lease-rijders.

Hulp bij pech of schade

Is het nog mogelijk en veilig om verder te rijden? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met H4 Lease. Wij helpen u met het afwikkelen van de schade en het maken van een afspraak om uw auto zo snel mogelijk te herstellen. H4 Lease maakt gebruik van geselecteerde schadeherstelbedrijven met een landelijke dekking. Kleine schades dienen binnen drie maanden hersteld te zijn. Gaat het om een eenzijdige schade? Dan kunt u direct het schadeformulier invullen.
Bij een beschadigde voorruit (ster) is het van belang om de beschadiging zo snel mogelijk te laten repareren. Betreft het een beschadiging (ster) in de voorruit of vervanging dan kunt u deze, zonder contact op te nemen met H4 Lease, laten repareren of vervangen. U kunt hiervoor online een afspraak maken bij 123ruit.nl of Autotaalglas. Schade aan overige ruiten moeten wel altijd gemeld worden bij H4 Lease.
Mocht u pech onderweg krijgen dan kunt u direct contact opnemen met H4 Lease. Dit kan 24 uur per dag en 7 dagen per week. Buiten kantoortijden wordt u automatisch doorgeschakeld naar onze alarmcentrale.

Onderhoud en banden

Als onderhoud is opgenomen in uw contract dan hoeft u als bestuurder gee contact op te nemen met H4 Lease. U kunt uw auto bij een merkdealer of BOVAG gecertificeerde garage aanbieden voor reparatie of onderhoud. De dealer neemt vervolgens contact op met H4 Lease. Als bestuurder bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig uit laten voeren van onderhoud, APK keuring en reparatie. Wij raden u aan het onderhoudsschema uit het instructieboekje door te nemen.
Bent u uw auto even kwijt vanwege reparatie of schadeherstel? Dan kunt u gebruik maken van een vervangende auto. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn, dit is afhankelijk van de inhoud van het leasecontract. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw wagenparkbeheerder.

Brandstofpas en laadpas

U kunt het administratieve beheer van uw brandstof uitbesteden aan H4 Lease. U ontvangt van ons een brandstofpas waarmee u bij ieder tankstation in Nederland kunt tanken. Iedere maand ontvangt u van ons een factuur met de bijbehorende gedetailleerde brandstofspecificatie. U kunt dagelijks alle tankingen volgen via het online overzicht.
Heeft u een toegangscode ontvangen van ons? Dan kunt u via de onderstaande link inloggen. U kunt hier ook terecht voor het declareren van brandstofkosten en het blokkeren van uw pas. https://pms.mtc.nl/pls/apx/f?p=200:LOGIN:14738618589693:::::
Deze ontvangt u kort voor of kort na de aflevering van de leaseauto van ons (indien brandstof in uw leasecontract is inbegrepen). Is het na aflevering van de auto, dan is dit hooguit enkele dagen later. We streven er altijd naar de pas voor aflevering naar u toe te sturen.
Bij verlies of diefstal kunt u 24 uur per dag uw pas laten blokkeren. Zeker bij diefstal is dit van belang. Neemt u vervolgens contact op met H4 Lease om een nieuwe pas aan te vragen.

Bekeuringen

Boetes van het CJIB worden elektronisch bij ons aangeleverd en verwerkt. U(w werkgever) ontvangt van ons een factuur met daarop de details van de overtreding.
Parkeerboetes worden door de diverse gemeenten in Nederland per post aan ons verzonden en handmatig door ons verwerkt. U(w werkgever) ontvangt van ons een factuur met een kopie van de beschikking als bijlage.
Buitenlandse overtredingen worden niet afgehandeld door H4 Lease. Wij ontvangen en registreren buitenlandse overtredingen en sturen deze voor verdere afhandeling door naar de berijder. Wanneer de berijder geen actie onderneemt ontvangen wij vervolgcorrespondentie, aangezien H4 geregistreerd staat als eigenaar van de auto. Het risico voor het niet reageren, ligt echter bij de berijder. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eventuele verhogingen van het boetebedrag. In sommige gevallen ontvangt u een brief met het verzoek om informatie aan te leveren, deze informatie kunt u rechtstreeks naar de informatievrager sturen. Hiervoor hoeft u ons niet in te lichten. In andere gevallen ontvangt u een daadwerkelijke boete, deze kunt u ook rechtstreeks overmaken en niet naar H4.
Om problemen met betalingstermijnen – en daarmee verhogingen van het boetebedrag – te voorkomen, betalen wij (met uitzondering van buitenlandse boetes) alle binnengekomen boetes binnen de betalingstermijn. U behoudt dan als berijder altijd nog het recht om bezwaar aan te tekenen. Het aantekenen van bezwaar is een zaak tussen de berijder en het CJIB/de gemeente. U kunt hiervoor dus rechtstreeks communiceren met de betreffende instantie. Aangezien H4 formeel de eigenaar is van het voertuig, heeft u hiervoor wel een formulier nodig waarmee u gemachtigd wordt om bezwaar aan te tekenen. Dit formulier ‘machtiging bezwaar’ kunt u hier downloaden en als bijlage meesturen. Wanneer uw bezwaar gegrond wordt verklaard, ontvangen wij het betaalde boetebedrag retour en zullen wij het overmaken naar uw werkgever. Op het document dienen de eigen gegevens samen met het kenteken ingevoerd te worden op het deel waar de strepen nu staan

Op vakantie

Wanneer u met uw auto naar landen buiten Europa gaat, heeft u een buitenlandverklaring nodig. Hiermee kunt u aantonen dat u toestemming van H4 heeft om in het buitenland met het voertuig te rijden. U kunt deze verklaring aanvragen door een mail te sturen naar info@h4.nl. Vermeld hierbij uw naam, het kenteken, de bestemming en de periode dat u in het buitenland verblijft.
Bij pech en/of schade in het buitenland kan het gebeuren dat u een vervangende auto nodig heeft, bijvoorbeeld wanneer uw voertuig niet direct gerepareerd kan worden. Houd er hierbij wel rekening mee dat de kosten hiervan in de meeste gevallen aan u(w werkgever) zullen worden doorberekend. De kosten van het vervangend vervoer buitenland kunnen overigens wel verzekerd worden, informeer hiervoor bij uw eigen verzekeringsmaatschappij van bijvoorbeeld uw reisverzekering. Vaak heeft u dan pas recht op een vervangende auto indien uw auto niet binnen 48 uur gerepareerd kan worden. Om na te gaan of vervangend vervoer en/of reparatie is opgenomen in het leasecontract kunt u contact opnemen met uw wagenparkbeheerder.