H4 Lease
H4 Lease

De (on)betrouwbaarheid van de NEDC norm voor elektrische auto’s

De elektrische auto is nog lang niet voor iedereen gesneden koek. Maar de belangrijkste vraag die wij altijd horen, is toch wel hoe ver een elektrische auto kan rijden. In relatie tot elektrische auto’s wordt er tegenwoordig gesproken over de NEDC norm. Deze norm wordt in de praktijk echter nooit gehaald. Wij spreken daarom altijd over de reële actieradius. Maar waarom wordt de NEDC norm eigenlijk gehanteerd? En wat is WLTP?

 

Waar is de NEDC norm op gebaseerd?

NEDC staat voor New European Driving Cycle. Autofabrikanten zijn verplicht om deze norm te vermelden bij de typegoedkeuring van voertuigen. De NEDC norm wordt bepaald door middel van testritten die plaatsvinden binnen een laboratoriumomgeving. Tijdens deze testen worden de actieradius en de uitstoot van CO2 gemeten.
Binnen deze laboratoriumomgeving wordt er een ‘stadsrit’ uitgevoerd. Een auto legt hierbij 1 kilometer af in 200 seconden. Tijdens deze 200 seconden zal de auto 3 keer optrekken en tot stilstand komen. De maximum snelheden die de auto rijdt zijn 15,32 en 50 kilometer per uur. De auto legt deze stadsrit 4 keer af, ook wordt er een testrit gedaan buiten de stadsgrenzen. Een auto legt dan een afstand van 7 kilometer af. Tijdens deze rit wordt er met de auto 50, 70, 100 en 120 kilometer per uur gereden.
De uitkomsten van de testen bepalen de NEDC norm voor de betreffende auto. Omdat alle testen in een gecontroleerde omgeving plaatsvinden en er dus er geen invloeden van buitenaf zijn, zal deze norm in de praktijk niet worden gehaald op de openbare weg.
Deze testen worden op dit moment nog steeds uitgevoerd. Echter sinds 1 september 2017 zijn autofabrikanten verplicht om óók de WLTP testprocedure uit te voeren.

 

De WLTP norm als alternatief

WLTP staat voor Worldwide harmonized Light Vehicle Test Procedure. Deze test heeft de insteek om een reëler beeld te geven van de uitstoot en de actieradius van een elektrische auto. Dit wordt voornamelijk bereikt door in de test een gevarieerder rijbeeld te laten zien. Er worden 4 opeenvolgende fases gereden waarin in lage, middelhoge, hoge en extra hoge snelheden worden bereikt. De test duurt in totaal 30 minuten en in die periode wordt er 23 kilometer gereden met de auto.
Het grote verschil met de NEDC methode is dat er ook rekening wordt gehouden met belading van een auto. Zo heeft een stadsauto een andere belading dan een bestelwagen. Ook de hogere snelheid en het rijgedrag tijdens de test, komen meer overeen met de praktijk. Daardoor zal de WLTP norm een realistischer beeld geven van de actieradius.

 

Gevolgen WLTP

Sinds 1 september jongstleden zijn autofabrikanten verplicht om, naast de NEDC test, ook te testen volgens WLTP norm. Vanaf 1 september 2018 mag alleen nog de WLTP test worden uitgevoerd en per 1 januari 2019 mag ook alleen deze norm nog worden vermeld. De verwachting is wel dat er gevolgen zullen gaan ontstaan door de veranderde norm. De CO2 uitstoot zal namelijk hoger gaan uitvallen door de nieuwe test, en dat heeft invloed op de BPM. De BPM wordt immers bepaald aan de hand van de hoeveelheid CO2 die een auto uitstoot. Op grond van de huidige bijtelling zal er niet veel veranderen want op dit moment zijn er maar 2 verschillende bijtellingspercentages. Wat wel zal veranderen is de actieradius die de fabrikanten zullen communiceren:. deze zullen veel dichter bij de realiteit liggen. En dat is een positieve ontwikkeling!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *