De meest flexibele leasemaatschappij van Nederland

Informatiememorandum

In het Informatiememorandum en de daarin door middel van verwijzing opgenomen documenten kunt u meer lezen over o.a.:

 • de kenmerken van en de voorwaarden waaronder de obligaties worden aangeboden en uitgegeven;
 • H4 Lease B.V., haar activiteiten, de markten waarop zij actief is en haar historische financiële informatie;
 • de risico’s die aan H4 Lease B.V. en de obligaties zijn verbonden; en
 • de wijze waarop Stichting Obligatiehoudersbelangen de collectieve belangen van de obligatiehouders behartigt.

Informatiememorandum H4 Lease B.V. obligatieprogramma – 22 mei 2020

Op 22 mei 2020 start de inschrijving op de 1e serie obligaties van H4 Lease B.V.

N.B. op pag. 15 dient voor “J. Geerts” te worden gelezen “J.Koster’.

De directie van H4 Lease B.V. heeft besloten om de inschrijvingsperiode van de 1e serie obligaties te verlengen tot 30 juli 2020.

De kenmerken van deze 1e serie obligaties zijn:

Serienummer 1
Het aantal Obligaties dat wordt aangeboden 350
Totale nominale waarde van deze serie Obligaties EUR 350.000
Inschrijvingsperiode 22 mei 2020 tot en met 19 juni 2020
Uitgiftedatum 20 juni 2020
Aflossingsdatum 20 juni 2025
Rentepercentage 5% per jaar
Rendement 25%
Gemiddeld rendement per jaar 5 %
Besteding opbrengst

 

 

De Uitgevende Instelling zal de opbrengst van deze serie Obligaties aanwenden voor de gedeeltelijke financiering van elektrische auto’s en de financiering van 50 elektrische fietsen.

Alle voorwaarden en kenmerken van deze serie obligaties kunt u vinden in onderstaande Definitieve Voorwaarden:

Definitieve voorwaarden obligaties H4 Lease B.V. serie 1 – 22 mei 2020

Overige documenten

In het Informatiememorandum wordt op sommige plaatsen verwezen naar c.q. zijn gegevens opgenomen uit de volgende documenten:

 1. Statuten van H4 Lease B.V.
 2. Statuten van Stichting Obligatiehoudersbelangen
 3. Uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel van H4 Lease B.V.
 4. Uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel van Stichting Obligatiehoudersbelangen
 5. Pandakte H4 Lease B.V. – Stichting Obligatiehoudersbelangen van 15 mei 2020
 6. Trustakte H4 Lease B.V. – Stichting Obligatiehoudersbelangen van 15 mei 2020
 7. Accountantsrapportage (met inbegrip van samenstellingsverklaring) van 18 oktober 2019 en jaarrekening 2018 van de Uitgevende Instelling.
 8. Accountantsrapportage (met inbegrip van samenstellingsverklaring) van 23 april 2020 en jaarrekening 2019 van de Uitgevende Instelling.

H4 Lease B.V. heeft tevens voorafgaand aan de aanbieding van de obligaties de AFM de op grond van de Vrijstellingsregeling Wft vereiste gegevens verstrekt met gebruikmaking van het zgn. informatiedocument. Dit informatiedocument treft u hier aan:

Informatiedocument H4 Lease B.V. obligatieprogramma – 20 mei 2020

Welke risico’s loop ik?

Net als aan andere beleggingen zijn ook aan onze obligaties risico’s verbonden. In het Informatiememorandum kun je lezen dat de volgende risico’s van toepassing zijn:

Liquiditeitsrisico
Concurrentierisico
Risico met betrekking tot het beperkte eigen vermogen
Fiscaal risico
Risico van vervroegde aflossing door H4 Lease B.V.
Risico van beperkte verhandelbaarheid van de obligaties

We raden je aan om het Informatiememorandum en m.n. het hoofdstuk over de risicofactoren zorgvuldig te lezen voordat je besluit in te schrijven op de obligaties.

Wilt u na het lezen van bovenstaande informatie inschrijven op de obligaties ? Klik dan op de toepasselijke button. U kunt dan op het formulier uw gegevens invullen en direct via iDEAL betalen.

Inschrijfformulier Rechtspersoon Inschrijfformulier Natuurlijk persoon