H4 Lease Privacyverklaring

1. DEZE VERKLARING

Waarom deze verklaring?

Deze privacyverklaring beschrijft hoe H4 Lease B.V., Finsestraat 1 7418AN Deventer, omgaat met persoonsgegevens van de gebruikers van onze dienstverlening.

Uw werkgever heeft aan ons opdracht gegeven om voor haar gegevens te verwerken, onder meer in lijn met deze privacyverklaring. Deze verklaring bevat een beschrijving van de informatie die wordt verwerkt wanneer u of uw werkgever gebruik maakt van onze dienstverlening en hoe die informatie wordt gebruikt. Ook beschrijft deze verklaring hoe sommige persoonsgegevens verder worden gedeeld met derde partijen om de dienstverlening mogelijk te maken en om te voldoen aan de wet. Tot slot beschrijven wij hoe u inzage kan krijgen in de verwerking van uw gegevens. Wij zijn gevestigd in Nederland en bij het bewerken van uw persoonsgegevens volgen wij de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Wijzigingen

Deze verklaring is voor het laatst herzien op 1 mei 2018. Indien nodig zal deze aangepast worden. In deze privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over privacy bij het gebruik van onze dienstverlening, of vragen hebt over onze werkwijze, neem dan contact op met uw werkgever of met ons via e-mail op info@h4.nl.

2. VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De gegevens die u, uw werkgever en/of een derde ons verstrekt, worden door ons gebruikt voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij kunnen de volgende gegevens van u verzamelen:

 • Contactgegevens zoals naam, werk e-mail, adres en telefoonnummer.
 • Identificeerbare gegevens zoals rijbewijsgegevens en geboortedatum.
 • Objectgegevens zoals kentekenen, modelomschrijving, soort mobiliteit en OV pas nummer.
 • Gebruikgegevens zoals ritgegegevens, schademeldingen, bekeuringen, IP-adres en surfgedrag.

Cookies

Bij het gebruik van de app of website kunnen er cookies op uw computer worden geplaatst. Wanneer de cookies niet absoluut noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de communicatie met u of voor het uitvoeren van een expliciet door u aangevraagde dienst, plaatsen we cookies alleen als u daarvoor vooraf toestemming hebt verleend.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpen ons om de app en website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee de app en de dienstverlening optimaliseren.

3. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT

Doelen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • om u en uw werkgever inzicht te geven in het gebruik van diverse vervoersmiddelen,
 • om met u te kunnen communiceren over (operationele) afspraken, bestellingen, terugroepacties, vragen en klachten,
 • om met u te kunnen communiceren over onze diensten via internet en of Apps,
 • voor het handhaven van onze rechten en het kunnen nakomen van onze afspraken,
 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen,
 • voor het uitvoeren van onze bedrijfsvoering.

Hoe lang worden gegevens bewaard

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en verwerkt, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Delen met derden

Wij verwerken uw gegevens in opdracht van uw werkgever; uw werkgever is op de hoogte. Verder worden uw gegevens soms met derden gedeeld om de gevraagde dienstverlening te kunnen leveren. Soms heeft uw werkgever heeft hiervoor toestemming gegeven. Soms is het wettelijk verplicht. Wij delen o.a. met:

 • schade bedrijven, garagebedrijven, hulpverleners, verzekeraars, mobiliteitspasleveranciers, telematicaleveranciers voor uitvoeren van de dienstverlening,
 • dienstverleners als hostingpartijen en incassobureaus in overeenstemming met de AVG,
 • importeurs en dealers voor afhandeling van garantie, coulance, klachten etc.,
 • (onderdelen van) de overheid indien wettelijk verplicht of met een gerechtvaardigd belang.

Bescherming van uw persoonsgegevens (data-security)

Wij hebben passende fysieke, elektronische en procedurele maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Zo beperken wij de toegang tot deze informatie tot geautoriseerde medewerkers en leveranciers die deze informatie nodig hebben om de dienstverlening te laten werken, ontwikkelen of verbeteren.

Wees u ervan bewust dat, hoewel wij ons ervoor inzetten om redelijke beveiligingsmaatregelen te treffen voor informatie die wij bewerken, geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijke inbreuken kan voorkomen.

Doorgifte naar landen buiten de EU

Bij het bewerken van gegevens kunnen er ook gegevens worden doorgeven naar de Verenigde Staten en andere landen waar de privacywetgeving (mogelijk) niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als in de EU. Door het delen van persoonsgegevens geeft u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming.

4. U EN UW GEGEVENS

Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Houdt er rekening mee dat een deel of alle informatie nodig kan zijn om de dienstverlening goed te laten functioneren. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering richten aan uw werkgever, of dit aan ons sturen naar e.pols@h4.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Uw BSN staat ook in de Machine Readable Zone, vergeet deze niet. Dit ter bescherming van uw privacy.

Als u een verzoek aan ons richt dan zijn wij op grond van de wet en de afspraken met uw werkgever verplicht om uw verzoek aan uw werkgever door te leiden. Uw werkgever dient binnen vier weken op uw verzoek te reageren.

Kinderen

Onze dienstverlening is niet bestemd voor personen jonger dan 16 jaar. Er gelden speciale wettelijke regels voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht u nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan verklaart u door het aanmaken van een account of het aanleveren van gegevens dat een ouder of voogd toestemming geeft voor het gebruiken van onze dienstverlening.