H4 Lease
H4 Lease

De eigen bijdrage bij een leaseauto

De kogel is door de kerk. Jouw werknemer mag gebruik gaan maken van een leaseauto.  Met veel zorg is de juiste leaseauto uitgekozen en dan geeft de werknemer aan graag privé te willen gaan rijden met de leaseauto. Jij kunt als werkgever hier eigen bijdrage voor vragen. Het kan zijn dat de werknemer met een aantal vragen zal komen hierover.

 

Wat is een eigen bijdrage

De eigen bijdrage is een bedrag wat jij als werkgever vraagt van jouw werknemer omdat hij privé gaat rijden met de auto. Het kan ook zijn dat jij een eigen bijdrage vraagt omdat de werknemer graag een auto wil rijden die boven het beoogde leasebudget zit. Het verschil tussen de leaseprijs en de leasenorm wordt door de werknemer betaald en ook dit is een eigen bijdrage. Verstandig is om een autoregeling op te maken waarin de voorwaarden worden vastgelegd over de eigen bijdrage. Hierdoor heb jij een uniform beleid binnen jouw organisatie en schept dit duidelijk voor alle interne partijen die zich bezighouden met de leaseauto.

 

Bijtelling

Wanneer de werknemer met de auto privé gaat rijden, wordt er door fiscus bijtelling in rekening gebracht. Wellicht dat de werknemer de opmerking maakt: Dit wordt wel erg duur allemaal om privé te rijden met de auto. Ik moet een eigen bijdrage betalen en ook nog eens bijtelling. Dat valt uiteindelijk wel mee. Wanneer de werknemer een eigen bijdrage betaalt vanwege het privé gebruik van de auto, dan mag de werknemer het bedrag van de eigen bijdrage in mindering brengen op de bijtelling.

Het kan ook zijn dat jij een eigen bijdrage vraagt omdat de werknemer een leaseauto op het oog heeft welke een leasetarief heeft die hoger ligt dan de leasenorm. Stel dat de leasenorm € 600,00 per maand is en de leaseauto heeft en leasebedrag van € 700,00 in de maand. Jij kan dan aan de werknemer vragen om een eigen bijdrage van € 100,00 te betalen. Hierdoor blijf jij wel op de leasenorm die past binnen de autoregeling. Het is wel belangrijk dat de medewerker weet dat deze eigen bijdrage niet in mindering mag worden gebracht op de bijtelling.

Er kan echter wel tussen u en de werknemer worden afgesproken dat de algemene eigen bijdrage voor het privé gebruik wordt verhoogd met het bedrag waarmee de leasenorm is overgeschreven. De werknemer kan dan het volledige bedrag aan eigen bijdrage in mindering brengen op zijn bijtelling. Dit betekent voor uw werknemer een extra aftrek van € 100,00. Medewerkerstevredenheid is ook altijd belangrijk, dus probeer altijd met jouw werknemer mee te denken.

 

Andere aftrekposten

Er zijn ook andere kosten die de werknemer mag aftrekken van de bijtelling. Dit zijn de volgende kosten:

  • Parkeerkosten
  • Zelf aangeschafte accessoires door de werknemer
  • Afgedragen vergoedingen voor gereden privé kilometers
  • De afkoopsom die betaalt wordt omdat een leasecontract eerder worden beëindigd.
  • De eigen bijdrage bij schade. Dit mag echter alleen wanneer de schade niet is ontstaan door onrechtmatig of onzorgvuldig handelen.

Hebt u toch meer vragen of de eigen bijdrage. Neem dan contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *