Consultancy

H4 Mobility is specialist in bedrijfsmobiliteit. Als mobiliteitsregisseur leveren wij maatwerk voor ieder vraagstuk op het gebied van bedrijfsmobiliteit. Dat doen wij op basis van ons beproefde H4 Schakelplan waarmee wij stap voor stap het bedrijfsvervoer doorlichten en optimaliseren. Met als doel het verlagen van de kosten, het verkleinen van de footprint en het verhogen van de medewerkerstevredenheid.

Mobiliteitsadviseurs

Ons team van mobiliteitsspecialisten vraagt u eerst het hemd van het lijf: maatwerk leveren kan immers alleen als we precies weten wat u bezighoudt. Na een gedegen onderzoek brengen wij een advies uit waarbij wij garanderen dat implementatie leidt tot het terugverdienen van de advieskosten.