Bekeuringen

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Boetes van het CJIB worden elektronisch bij ons aangeleverd en verwerkt. U(w werkgever) ontvangt van ons een factuur met daarop de details van de overtreding. Wilt u de originele beschikking van het CJIB inzien? Dan kunt u deze hieronder downloaden. U heeft hiervoor het beschikkingsnummer en het kenteken nodig. Deze gegevens staan vermeld op de factuur.

Parkeerboetes

Parkeerboetes worden door de diverse gemeenten in Nederland per post aan ons verzonden en handmatig door ons verwerkt. U(w werkgever) ontvangt van ons een factuur met een kopie van de beschikking als bijlage.

Buitenlandse boetes

Buitenlandse overtredingen worden niet afgehandeld door H4 Lease. Wij ontvangen en registreren buitenlandse overtredingen en sturen deze voor verdere afhandeling door naar de berijder. Wanneer de berijder geen actie onderneemt ontvangen wij vervolgcorrespondentie, aangezien H4 geregistreerd staat als eigenaar van de auto. Het risico voor het niet reageren, ligt echter bij de berijder. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eventuele verhogingen van het boetebedrag.

In sommige gevallen ontvangt u een brief met het verzoek om informatie aan te leveren, deze informatie kunt u rechtstreeks naar de informatievrager sturen. Hiervoor hoeft u ons niet in te lichten. In andere gevallen ontvangt u een daadwerkelijke boete, deze kunt u ook rechtstreeks overmaken en niet naar H4.

Houdt u er rekening mee dat sinds november 2013 alle 25 EU-landen boetes met elkaar uitwisselen. Dat geldt voor snelheidsovertredingen en overtredingen zoals het niet dragen van een gordel of het door rood rijden. Parkeerboetes zijn (vooralsnog) uitgesloten.

Bezwaar aantekenen

Om problemen met betalingstermijnen – en daarmee verhogingen van het boetebedrag – te voorkomen, betalen wij (met uitzondering van buitenlandse boetes) alle binnengekomen boetes binnen de betalingstermijn. U behoudt dan als berijder altijd nog het recht om bezwaar aan te tekenen. Het aantekenen van bezwaar is een zaak tussen de berijder en het CJIB/de gemeente. U kunt hiervoor dus rechtstreeks communiceren met de betreffende instantie. Aangezien H4 formeel de eigenaar is van het voertuig, heeft u hiervoor wel een formulier nodig waarmee u gemachtigd wordt om bezwaar aan te tekenen. Dit formulier ‘machtiging bezwaar’ kunt u hieronder downloaden en als bijlage meesturen. Wanneer uw bezwaar gegrond wordt verklaard, ontvangen wij het betaalde boetebedrag retour en zullen wij het overmaken naar uw werkgever.

Download hier uw machtiging-bezwaar.

Op het document dienen de eigen gegevens samen met het kenteken ingevoerd te worden op het deel waar de strepen nu staan.